תוסף גוגל אנליטיקס בעייתי st_gdpr_iframe

תוסף שמייצר סקרול שמאלה באתר עדיף לבטל את הפעילות שלו או למחוק אותו מהתוספים
st_gdpr_iframe

<iframe src=“http://c.sharethis.mgr.consensu.org/v1.0/cmp/portal.html” id=“st_gdpr_iframe” style=“width: 0px; height: 0px;”></iframe>

כתיבת תגובה

סגירת תפריט