פוסטים אחרונים

סניפטים נוספים

כיבויי ENDPOINT משתמשים ב WP RESTAPI

הסניפט הבא מאפשר לכבות נקודת קצה של רשימת משתמשים, מבחינתי מצאתי לנכון לכבות אותו מאחר הנקודת קצה הנ”ל מאפשרת להציג בגלויי את רשימת המשתמשים באתר

המשך »

ווקומרס קטגוריות

הצגת קטגוריות ריקות של ווקומרס // Show Empty Categories add_filter( ‘woocommerce_product_subcategories_hide_empty’, ‘hide_empty_categories’, 10, 1 ); function hide_empty_categories ( $hide_empty ) { $hide_empty = FALSE; //

המשך »

קביעת עמודות למוצרים

// Change number or products per row to 3 add_filter(‘loop_shop_columns’, ‘loop_columns’); if (!function_exists(‘loop_columns’)) { function loop_columns() { return 4; // 3 products per row }

המשך »

החלפת אימייל סטרינג לקליקבל

סקריפט קטן ההופך כל אימייל סטרינג לקליבל, מיועד להחלפת האימיילים שיהיו לחיצים באתר, שימוש עיקרי באתרים בהם כבר קיימים אימיילים סטרינגיים $().ready(function() { var regEx

המשך »

עמודת תמונה ראשית ברשימת פוסטים

עובד גם בטקסונומיות אישיות // GET FEATURED IMAGE function ST4_get_featured_image($post_ID) { $post_thumbnail_id = get_post_thumbnail_id($post_ID); if ($post_thumbnail_id) { $post_thumbnail_img = wp_get_attachment_image_src($post_thumbnail_id, ‘featured_preview’); return $post_thumbnail_img[0]; } }

המשך »
סגירת תפריט