להכריח עמוד CPT להשתמש בתבנית עמוד משלי

force cpt page to use custom page template

מקור

https://wordpress.stackexchange.com/questions/260372/how-can-i-force-custom-post-type-to-use-a-specific-template

כתיבת תגובה