סניפטים של htaccess.

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>

 

כתיבת תגובה

סגירת תפריט