סקריפט לשדה תאריך יומי נסתר לשליחה של ליד

/* Date Field */
var today = new Date();
var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0!
var yyyy = today.getFullYear();
today = dd + '.' + mm + '.' + yyyy;
document.getElementById('datehidden').value = today;
console.log('finished');
</script>
<p style="display:none;">[text datefield id:datehidden]</p>
תאריך: [datefield]

 

כתיבת תגובה

סגירת תפריט