עמוד מוצר סניפטים שימושיים

עמוד מוצר סניפטים שימושיים

סניפט קוד להוספת שדה בתוך עמוד מוצר וריאציה או מוצר רגיל בטאב של ווקומרס INVENTORY

במקרה ורוצים להוסיף שדה לINVENTORY יש לקרוא לאקשן woocommerce_product_options_inventory_product_data

במקרה ורוצים להוסיף שדה בGENERAL אך יש לשים לב שGENERAL קיים רק בעמוד מוצר רגיל ולא וריאציה יש לקרוא לאקשן woocommerce_product_options_general_product_data

 

// add alert field to product page
add_action( 'woocommerce_product_options_inventory_product_data', 'gs_create_custom_field' );
function gs_create_custom_field() {
 $args = array(
 'id' => 'custom_text_field_title',
 'label' => __( 'Add Extra Sign Image', 'gsolution' ),
 'class' => 'gs-custom-field',
 'desc_tip' => true,
 'description' => __( 'Add Extra Sign', 'gsolution' ),
 );
 woocommerce_wp_checkbox( $args );
}

לשמירת השדה יש להוסיף את הסניפט הבא

// save field
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'gs_save_custom_field' );
function gs_save_custom_field( $post_id ) {
 $product = wc_get_product( $post_id );
 $title = isset( $_POST['custom_text_field_title'] ) ? $_POST['custom_text_field_title'] : '';
 $product->update_meta_data( 'custom_text_field_title', sanitize_text_field( $title ) );
 $product->save();
}

לשליפת השדה בעמוד מוצר

add_action( 'woocommerce_before_variations_form', 'gs_add_alert' );
function gs_add_alert(){
	global $post;
	$field = get_post_meta( $post->ID, 'custom_text_field_title', $single = false );
	if($field['0'] == 'yes'):
	echo '<div class="extra-sign-img"><img src="" alt="sign"/><a href="/about-us/" class="more-details-sign">לפרטים נוספים</a></div>';
	endif;
	//var_dump($field);
	//echo '<div class="product-variations-alert"></div>';
	
}

ביטול שדות והשימוש במק”ט או SKU בכל ווקומרס

//add_filter( 'wc_product_sku_enabled', '__return_false' );

 

 

כתיבת תגובה

סגירת תפריט