כפתור ווצאפ צף או שורטקוד

כפתור צף

add_action('wp_footer',function(){
if(wp_is_mobile()): ?>
	<a href="whatsapp://send?text=https://arutz7.mst-net.co.il&phone=" target="_blank" style="color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;" data-action="share/whatsapp/share"><img src="https://image.flaticon.com/icons/svg/124/124034.svg" style="width: 50px; color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;position:absolute;top:10%"></a>		
<?php else: ?>
	<a href="https://api.whatsapp.com://send?text=https://facebook.mst-net.co.il&phone=" target="_blank" style="color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;"><img src="https://image.flaticon.com/icons/svg/124/124034.svg" style="width: 50px; color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;position:absolute;top:10%"></a>
<?php endif; 
});

שורטקוד

add_action('gs_whatsapp','whatsapp');
function whatsapp(){
if(wp_is_mobile()): ?>
	<a href="whatsapp://send?text=https://arutz7.mst-net.co.il&phone=" target="_blank" style="color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;" data-action="share/whatsapp/share"><img src="https://image.flaticon.com/icons/svg/124/124034.svg" style="width: 50px; color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;position:absolute;top:10%"></a>		
<?php else: ?>
<p style="direction: ltr;"><span style="font-size: 12.8px;"><?php endif;</span></p><p style="direction: ltr;"><span style="font-size: 12.8px;">	<a href="https://api.whatsapp.com://send?text=https://facebook.mst-net.co.il&phone=" target="_blank" style="color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;"><img src="https://image.flaticon.com/icons/svg/124/124034.svg" style="width: 50px; color:#50A349; font-weight:bold;font-size: 15px;position:absolute;top:10%"></a></span></p>
<?php endif; ?>
}

כתיבת תגובה

סגירת תפריט